23.11.2014 Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», код ЄДРПОУ 37097399, юридична адреса – 57530, Очаківський район, Миколаївська область, с. Рівне, вул.. Ювілейна, 16; головний офіс - 54010, м. Миколаїв, вул.. Морехідна, 14, оф. 301, (надалі за текстом -  ПрАТ «Вітряний парк Очаківський» або Товариство) повідомляє Вас, що 24.12.2014 року об 11.00 годині за адресою: 54010, м. Миколаїв, вул.. Морехідна, 14, оф. 301., відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

 

Загальних зборах акціонерів відбудеться 24.12.2014 року з 10.00 год. до 10.50 год. за адресою: 54010, м. Миколаїв, вул.. Морехідна, 14, оф. 301.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 19.12.2014р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по четвер - з 09.00 год. до 18.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Коваленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)

  1. 1.Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
  2. 2.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
    1. 3.

         Товариства.

 

 

 

Директор Товариства              ________________      Ю.М. Лянной

 

 

 

Телефон для довідок: (0512)-58-08-07.